« صدای آهسته‌ی برف | صفحه‌ی اصلی | پرویز »

خرچنگ در می‌زند...

November 20, 2014


آلودگی هوای تهران و استرس و سبک زندگی و پارازیت و بنزین ابتکاری دوران عدالت و مهرورزی و نیترات آب و هورمون گوشت و مرغ به جای خود، این وسط شاید بد نباشد اگر حواس‌تان به این آشغال بی‌نام و نشانی که توی مهمانی‌ها بر بدن می‌زنید و معلوم هم نیست که دقیقاً چه کوفتی است و کجا پر شده و از کدام خراب شده بیرون آمده، باشد.

لينک مطلب | 7:40 PM