« روضه‌ی کوبانی | صفحه‌ی اصلی | همین‌جوری »

ماهی و گربه

October 15, 2014


من که به شهرام خان مکری دسترسی ندارم، اما اگر ایشان را می‌شناسید، لطف کنید و از ایشان بخواهید یا اسم دیلرشان را به ما بگویند یا دست‌کم بفرمایند دقیقا‌ً چی زده‌اند که رسیده‌اند به فیلم «ماهی و گربه»؛ برای مریض می‌خواهم به خدا.
الیوم، دیدن «ماهی و گربه» واجب کفایی است.

لينک مطلب | 7:38 PM