« ماه عسل برای کید | صفحه‌ی اصلی | رونوشت به خودم، و همه‌ی رفقای داستان‌نویس‌ »

هیولاخوانی

July 15, 2014

بله، هیولا‌خوانی کار تر و تمیزی است، با طراحی صحنه و نورپردازی خوب و متنی متوسط. متنی که دست روی جای دردناکی گذاشته، اما از یک‌جایی به بعد می‌افتد در دام انتقام و عقده‌گشایی و شعارهای گل‌درشت. مهم‌ترین مساله‌ی من با نمایش یعقوبی اما چیز دیگری است؛ وقتی در مذمت سانسور حرف می‌زنی و تند هم حرف می‌زنی اما اثرت گرفتار «ابراهیم‌»ها و «یونس‌»ها و مدادهای قرمز نمی‌شود، آیا به مرزهای دوگانگی نزدیک نمی‌شویم و چنین پارادوکسی جادوی کارت را بی اثر نمی‌کند؟

لينک مطلب | 7:39 PM