« وقت خوب مصائب | صفحه‌ی اصلی | بانوی اردیبهشت »

گفت و گو با تاریکی

May 25, 2014


آدم‌ها می‌روند، عطر تن‌شان اما می‌ماند و چند روزی می‌چرخد توی اتاق؛ دیوانه می‌کند، بی‌تاب حتی. ادکلن‌ها اما چندان ماندگار نیستند؛ شاید برای همین است که هیچ زنی خاطره‌ی هیچ مردی را برای مدتی طولانی نگاه نمی‌دارد...

لينک مطلب | 8:56 AM