« نود و دو | صفحه‌ی اصلی | چ »

ما سرباز بودیم...

March 25, 2014


مرثیه‌خوانی هیچ‌وقت نه مرده‌ای را زنده کرده و نه سربازی را آزاد. روضه همیشه برای شلوغ کردن پای منبر است و درآوردن اشک دیگران. سوگواری به جای خود، برای کشته نشدن آن چهار نفر، برای برچیدن بساط هرچه مذهبی افراطی بی‌پدرومادر، به جز استتوس گذاشتن و امضاء جمع کردن چه کار می‌شود کرد؟

لينک مطلب | 3:22 PM