« کانادای لعنتی... | صفحه‌ی اصلی | همچنان بدون عنوان »

و تنها کلمه بود...

February 20, 2014


کلمه هم هست؛ نجات دهنده، مثل برف که قبلا حرف‌اش را زدم؛ وقتی نامه می‌شود، از نازنینی که جای‌اش خالی است، خیلی هم خالی است.

لينک مطلب | 6:25 PM