« سیزده | صفحه‌ی اصلی | و تنها کلمه بود... »

کانادای لعنتی...

February 16, 2014


اوایل انقلاب توی هر خانواده‌ای یک فعال سیاسی پیدا می‌شد، حالا یک مشتاق مهاجرت به کانادا.

لينک مطلب | 6:46 PM