« ... | صفحه‌ی اصلی | کانادای لعنتی... »

سیزده

February 7, 2014


خب، «سیزده» در مقایسه با «آفریقا» فیلم کامل‌تری است؛ کارگردان پخته‌تری هم دارد که خوب می‌داند چطور می‌تواند با خرده روایت‌ها فیلم‌اش را نجات بدهد، قاب های تماشایی در فیلم‌اش ببندد و جهان خودش را بسازد. ماجرا اما این است که بعد از آفریقا و روایت ناتمام یک فصل معلق و سیزده، حالا به این فکر می‌کنم که هومن سیدی قرار است جهان سرکش و معترض خودش و آدمهای عصیان گرش را چطور ادامه دهد که به تکرار نرسد.

لينک مطلب | 7:08 PM