« این روزها | صفحه‌ی اصلی | سیزده »

...

January 30, 2014


آدم‌ها دروغ‌گو نیستند، این رابطه است که آدم‌ها را دروغ‌گو می‌کند.

لينک مطلب | 2:17 PM