« رستگاری | صفحه‌ی اصلی | این روزها »

...

January 2, 2014


برف، همیشه نجاتم می‌دهد؛ نمی‌دانم کار خودش است یا کار خاطرات خوب روزهای برفی، اما به گمانم روزهای برفی بهترین‌اند؛ برای مردن، برای خوشبخت مردن...

لينک مطلب | 2:28 PM