« منع خشونت علیه...؟ | صفحه‌ی اصلی | ... »

رستگاری

December 19, 2013

هیچ وقت باورمان نمی‌شود که شاید آن‌قدر که بقیه به چشم ما مهم‌اند، ما برایشان مهم نباشیم.

«گراهام گرین- مرد سوم- ترجمه‌ی محسن آزرم- نشر چشمه»

لينک مطلب | 5:52 PM