« مجاز | صفحه‌ی اصلی | رستگاری »

منع خشونت علیه...؟

November 27, 2013


خشونت، جنسیت نمی‌شناسد؛ هیچ ظلم تاریخی و ریشه‌داری هم نمی‌تواند و نباید توجیه‌اش کند. کتک زدن، فحاشی، تحمیل نظر خود، فریاد زدن، شک داشتن به دیگری، آزار دادن و...همه مصداق خشونت‌اند و مذموم؛ ربطی هم به جنسیت یا ضعیف و قوی بودن طرف‌های درگیر ندارند. اگر این را یاد بگیریم، اگر این را بفهمیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که کمی به آدم بودن نزدیک‌تر شده‌ایم.

لينک مطلب | 8:50 AM