« تو گرو بگذار،من پس می‌گیرم | صفحه‌ی اصلی | منع خشونت علیه...؟ »

مجاز

November 22, 2013


ملاک، حالِ آدمی است که روبه‌رویتان ایستاده؛ نه استتوس‌هایش...

لينک مطلب | 10:13 AM