« گفت‌و‌گو با تاریکی | صفحه‌ی اصلی | چیزهایی هست که نمی‌دانی »

در حاشیه‌ی این روزها

October 8, 2013


مرزها حالا کم‌کم پیدا می‌شوند؛ آن‌ها که معتقدند به چیزی و به صراحت بیان‌اش می‌کنند و با نام خود پای‌اش می‌ایستند، و آن‌ها که هر روز رنگ عوض می‌کنند و آسه می‌روند و آسه می‌آیند تا گربه شاخ‌شان نزند. روشنفکری به گله‌ای حرکت کردن و فله‌ای امضاء کردن و رودربایستی کردن و پشت نام بزرگ‌ترها قایم شدن و آخرش، جا خالی دادن و کی بود کی بود من نبودم راه انداختن و گم و گور شدن نیست. اصول‌گرا اگر نیستید و پای اصول‌‌تان اگر نمی‌مانید، همان بهتر که قبل از مزه مزه کردن کلمه‌ی روشنفکر، چای‌تان را سر بکشید؛ چای شیرین البته، با شکر فراوان.

لينک مطلب | 10:10 AM