« چهارمین نفر | صفحه‌ی اصلی | پیش از نیمه‌شب »

ترانه‌های قدیمی

September 17, 2013


همشون اولش می‌گن یک غمی تو این هوا هست که آدم دلش می‌خواد آواز بخونه؛ زندگی خوب است که گیری دلبری نکو...
بعدش می‌گن یک غمی تو این هوا هست که آدم دلش می‌خواد عاشق بشه؛ خنده‌اش عشق است و روح است و جان است ...
ولی هیچ‌کدوم راستش رو نمیگن؛ این‌که یک غمی تو این هوا هست که آدم دلش می‌خواد بمیره.
چقدر حال‌مون خوب نیست امشب؛ چقدر حال هیچ‌کدوم از ما خوب نیست امشب...

«ترانه‌های قدیمی- محمد رحمانیان»

لينک مطلب | 7:47 PM