« نامه به نویسنده‌ی بسیار جوان | صفحه‌ی اصلی | Temptation »

تو

August 16, 2013


تو مرگ من بودی
تویی که می‌توانستم داشته باشمت
وقتی که همه چیز از دستم می‌رفت.

«پل سلان»

لينک مطلب | 10:40 AM