« فیل نامه | صفحه‌ی اصلی | تو »

نامه به نویسنده‌ی بسیار جوان

August 14, 2013

این‌که خیال کنی مهم‌ترین کتاب جهان را نوشته‌ای خیلی عجیب نیست، به هرحال، همه‌ی ما، همه‌ی آن‌هایی که کاری می‌کنند خارج از مرزهای روزمرگی، کم و بیش، به سندرم خودمرکزجهان‌پنداری دچاریم؛ اما این‌که خیال کنی نوشتن همان کتاب این حق را به تو می‌دهد که به آدم‌ها تکلیف کنی درباره‌ کتابت چه بنویسند و چه بگویند و چه نوشته‌ای را لایک کنند و به چه نوشته‌ای لینک بدهند، چیزی نیست که بشود نادیده‌اش گرفت، ازشنیدن‌اش عصبانی نشد و حواله‌اش داد به بند کفش و چیزهایی از این دست...
نه ادبیات بز عزازیل چهار تا سلام و علیک و کافه‌نشینی و با هم نشینی‌ست، نه جهان آن‌قدر کوچک شده که یکی دو کتاب از نویسنده‌شان خدا بسازد و از اطرافیان‌اش غلام حلقه به گوش.

لينک مطلب | 8:18 AM