« گفت‌و‌گو با تاریکی | صفحه‌ی اصلی | فیل نامه »

گفت و گو با تاریکی

August 11, 2013

بار دوم، معمولاً، دیگر تراژیک نیست؛ کمدی از آب در می‌آید، شاید هم مضحک.

لينک مطلب | 9:37 PM