« اینجا نرسیده به پل | صفحه‌ی اصلی | وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ »

...

July 3, 2013


یک جایی که حواس‌مان نبوده، یکی جای حاشیه و متن را عوض کرده؛ جای حاشیه و زندگی، حاشیه و کار، حاشیه و عشق، حاشیه و ادبیات، حاشیه و رفاقت و ...

لينک مطلب | 8:58 PM