« غرضی | صفحه‌ی اصلی | بدون شرح »

آقای بنفش

June 11, 2013


خب، فکر می‌کنم حالا، دیگر حرف زدن از چیزهایی مثل این بی‌معنی باشد. عارف را دوست داشتم، اما الان وقت این فکر و خیال‌ها نیست؛ بعد از همه‌ی حرف و حدیث‌های پیش آمده و بیانیه‌ها و حمایت‌ها، ظاهراً انتخابی جز روحانی برایم باقی نمی‌ماند.

لينک مطلب | 8:11 PM