« دست تاریک، دست روشن | صفحه‌ی اصلی | تا روشنایی بنویس... »

...

January 10, 2013


نابرابری، کمر رابطه را می‌شکند؛ حالا می‌خواهد ریشه در قوانین ناعادلانه‌ی جامعه داشته باشد، در عادت‌های هر روزه یا در دوست داشتن و نشان دادن‌اش. رابطه‌های صفر و یکی دیر یا زود تمام می‌شوند؛ این قانون دنیای صفرها و یک‌هاست. هیچ یکی برای همیشه یک نمی‌ماند.

لينک مطلب | 1:42 PM