« خیال‌بافی‌های وقت سفر | صفحه‌ی اصلی | فیل‌نامه 5 »

هذیان به سعی نیمه شب 21

December 11, 2012


آدم‌ها به تهران می‌آیند تا در آن بمیرند.

لينک مطلب | 9:44 PM