« هذیان به سعی نیمه شب 19 | صفحه‌ی اصلی | ... »

فقط چند لحظه کنارم بشین

October 29, 2012


عاشقانه‌های احسان خواجه امیری را از دست ندهید. یکی دو آهنگ توی این آلبوم هست که می‌تواند «آهنگ شخصی» خیلی‌ها بشود...

لينک مطلب | 10:55 PM