« و این حکایت گورکنی‌ست
که صدای کلنگی را مدام
از سمت چپ سینه‌اش می‌شنود
| صفحه‌ی اصلی | ضدگلوله »

اصفهان

August 27, 2012


اگر گذرتان به اصفهان افتاد، یک شب را هم بگذارید برای جلفا و میدان و کافه‌هایش؛ بعد هم بروید رستوران گارنی که پیتزاهای خوبی دارد و چیپس و پنیرش - به قول دوستان اصفهانی‌مان - در خاورمیانه بی‌نظیر است.

لينک مطلب | 6:26 PM