« ... | صفحه‌ی اصلی | و این حکایت گورکنی‌ست
که صدای کلنگی را مدام
از سمت چپ سینه‌اش می‌شنود »

چرا که عشق، حرفی بیهوده نیست...

August 21, 2012


هرچه پیش آمد، هر اتفاقی افتاد، فراموش نکن که دوستت داشته‌ام، که دوستت دارم و هیچ‌کس، هیچ‌کجا، هیچ‌وقت نمی‌تواند گرمایی که تو به لحظه‌هایم بخشیدی را تکرار کند.


پی‌نوشت: پای دیوانگی‌هایتان بایستید، پای دیدن دوباره‌ی لبخند آدمی که روزتان را می‌ساخت، که روزتان را می‌سازد، و به معجزه فکر کنید، به معجزه...

- عنوان از شاملو است.

لينک مطلب | 11:38 PM