« پنجاه و دو درصد محمد یعقوبی | صفحه‌ی اصلی | چرا که عشق، حرفی بیهوده نیست... »

...

August 20, 2012


من فقط برای سایه‌ی خودم می‌نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است.

«بوف کور- صادق هدایت»

لينک مطلب | 7:38 PM