« فیل‌نامه 4 | صفحه‌ی اصلی | ... »

شرح حال

July 24, 2012


اتفاق‌های تازه‌ی روزگار تمام شده اند؛ دیگر هیچ‌ چیز، هیچ کس، هیچ کجا غافلگیرت نخواهد کرد...

لينک مطلب | 8:37 PM