« پرسه در مه | صفحه‌ی اصلی | شرح حال »

فیل‌نامه 4

July 22, 2012


If you blow softly into the trunk of an elephant, it will never forget you

- ظاهرا باوری است مشترک میان فیل‌بانان جهان!

لينک مطلب | 9:47 PM