« یک توضیح | صفحه‌ی اصلی | فیل‌نامه 4 »

پرسه در مه

July 14, 2012


سکوت کردن، در انزوا به‌سر بردن، و دوباره سکوت کردن...

«پرسه در مه- بهرام توکلی»

لينک مطلب | 8:40 PM