« این روزها | صفحه‌ی اصلی | یک توضیح »

فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

July 8, 2012


مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد
که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت
شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت
گرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی
فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت

طبعن «سعدی»

- عنوان هم از سعدی است.

لينک مطلب | 11:46 AM