« الکی...الکی...الکی | صفحه‌ی اصلی | حالا چی ژوزه؟ »

فیل‌نامه 3

June 24, 2012


من، پروردگار فیل‌های جهان‌ام.

لينک مطلب | 9:09 AM