« در شان خانم‌ها نیست که با آقایان چه کار کنند؟ | صفحه‌ی اصلی | می‌باشد غلط نمی‌باشد! »

این روزها

June 18, 2012


فرقی نمی‌کند گرفتار کدام ورژن‌اش شده باشید، Call of Duty خود ِ هرویین است.

لينک مطلب | 3:59 PM