« یک هفته به من فلوکستین می‌دی؟ | صفحه‌ی اصلی | این روزها »

در شان خانم‌ها نیست که با آقایان چه کار کنند؟

June 17, 2012


لطفا جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید:

- سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی ناجا، در حاشیه مراسم افتتاح باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن سینمای پلیس گفت: «به هرحال اختلاط زن و مرد مورد تایید ما نیست. .......... هیجانی است. مردم در هنگام .......... حواسشان جمع نیست. مردان در هنگام .......... هیجانی می شوند و بعضا فحش‌های رکیک داده یا شوخی‌های بدی انجام می‌دهند، آیا این در شان زنان است که در این مکان حضور بیابند؟»

الف) فوتبال بازی- تماشای فوتبال- بازی فوتبال
ب) رانندگی فعالیتی- رانندگی در خیابان- رانندگی
ج) دریافت یارانه کاری- دریافت یارانه- ایستادن در صف عابر بانک‌ها
د) خواندن تیتر روزنامه‌ها و سایت‌های خبری امری- خواندن تیتر روزنامه‌ها، تماشای اخبار و مرور خبرگزاری‌ها- ایستادن مقابل دکه‌ی روزنامه فروشی، تماشای تلویزیون و استفاده از اینترنت

برای مشاهده‌ی گزینه‌ی صحیح به اینجا بروید.

لينک مطلب | 10:25 AM