« فجر | صفحه‌ی اصلی | نیمه‌ی تاریک ماه »

فیل‌نامه 2

June 3, 2012


فیل بودن جز درد هزینه هم دارد...

لينک مطلب | 11:12 AM