« گفته‌ها
چند نکته‌ی خودمانی درباره‌ی نشرِ اُفق، انتشاراتِ چشمه، عامه‌پسندهای مُهوع و...
| صفحه‌ی اصلی | شهر بابک »

دلخوشی‌ها

May 11, 2012


وقتی طالبی هست و توت فرنگی، وقتی بستنی پريما دبل چاکلت ميهن هست، در محضر گوجه‌های سبز، چگونه می‌توان افسرده بود ناتانائیل؟

لينک مطلب | 4:04 PM