« در ستایش دروغ، نشر چشمه، نشر افق، روزنامه شرق و چیزهای دیگر | صفحه‌ی اصلی | گفته‌ها
چند نکته‌ی خودمانی درباره‌ی نشرِ اُفق، انتشاراتِ چشمه، عامه‌پسندهای مُهوع و... »

سنگر و قمقمه‌های خالی

May 7, 2012


او یک دقیقه استراحت نمی‌کرد. مجبور بود در تمام ساعات و دقایق عمر کوتاهش فعالیت کند و عرق بریزد، او نمرد بلکه خودکشی کرد. او سنگر زندگی را تهی کرد در حالیکه من سال‌ها است با چند قمقمه‌ی خالی پوسیده، مدام از این گوشه به آن گوشه فرار می‌کنم.

«بهرام صادقی»

لينک مطلب | 7:38 PM