« یک خبر + توضیح نشر افق | صفحه‌ی اصلی | مردی با تیشرت شکلاتی »

خانه‌ی پشت رودخانه

May 2, 2012


نشسته بود روی زمین، پاها را دراز کرده و لپ‌تاپ را گذاشته بود روی پا‌ها، خیره به صفحه‌ی لپ‌تاپ، و من، فقط سفیدی نوری را می‌دیدم که پخش شده بود توی صورت‌‌اش. از چپ، «ب» میان‌مان بود که چهارزانو نشسته بود، فرِ موهایش را ریخته بود روی شانه‌هایش و با قیچی و چسب افتاده بود به جان کتاب‌ها و کاغذهای رنگی تا ماهی سیاه کوچولوی توی سرش را کُلاژ کند؛ از راست، مانی بود و گلدان بزرگ دیفن‌باخیا و ساختمان نیمه‌کاره‌ی مانده در قاب پنجره آلومینیومی. تلویزیون سوخته بود، من پشت به تلویزیون، روی تنها مبل سالم خانه نشسته بودم و به پورتیس‌هِد یا نامجو یا چیزی شبیه این‌ها گوش می‌کردم. سیگار نیم‌سوخته‌ی توی جاسیگاری دود می‌کرد هنوز.

لينک مطلب | 10:45 PM