« آوازهای زنی که از گرامافون می‌آمد | صفحه‌ی اصلی | سنگر و قمقمه‌های خالی (آخرین شماره)
ماهی سیاه کوچولو »

بیا درباره‌ی فوتبال حرف نزنیم

April 26, 2012


با این وضع بازی‌ها فکر می‌کنم کلا باید یک مدتی بی‌خیال کری خواندن بشویم. امروز بارسا می‌بازد تا می‌آییم از خجالت رفقای بارسایی در بیاییم، رئال زمین‌گیر می‌شود. حالا هم درباره‌ی این چهارتایی که عزیزان پرسپولیسی خوردند حرفی نزنیم بهتر است، معلوم نیست فردا شهرداری تبریز و پرویز خان چه خوابی برایمان دیده باشند!

لينک مطلب | 9:52 PM