« عاشقانه‌های آخرالزمانی | صفحه‌ی اصلی | بیا درباره‌ی فوتبال حرف نزنیم »

آوازهای زنی که از گرامافون می‌آمد

April 25, 2012


به درد هم نمی‌خوردیم
و مابین ما همیشه لیوانی فاصله می‌انداخت
به درد هم نمی‌خوردیم
این را دستگیره‌های دری تاریک!
به تاکسی‌های دربست می‌گفتند...

«آوازهای زنی که از گرامافون می‌آمد- سید مرتضی نجاتی- نشر چشمه»

لينک مطلب | 11:32 AM