« اردیبهشتیسم | صفحه‌ی اصلی | سنگر و قمقمه‌های خالی (ده)
شب‌گرد »

از زبان صائب تبریزی

April 17, 2012


می‌کند روز سیه بیگانه یاران را ز هم
خضر در ظلمات می‌گردد ز اسکندر جدا

لينک مطلب | 3:36 PM