« سنگر و قمقمه‌های خالی (هشت)
خانه روشنان
| صفحه‌ی اصلی | زندگی خصوصی »

به نقطه‌ی پر حادثه نزدیک می‌شوید

March 27, 2012


توی جاده‌ی آش‌خانه به پیش قلعه، در خراسان شمالی، جایی هست که قبل و بعدش این تابلو را زده‌اند :« نقطه‌ی پر حادثه». بالاخره یک وقت‌هایی هم این‌طوری است دیگر؛ اطلاع رسانی یعنی همین، فردا اگر اتفاقی هم بیفتد، تقصیر طراح و مجری و ناظر مسیر نیست، تقصیر آن‌هایی است که به تابلوهای کنار جاده توجه نمی‌کنند.
خلاصه که توی این جاده‌ها، مواظب خودتان باشید.

لينک مطلب | 1:32 PM