« چند نکته درباره‌ی جایزه‌ی یازدهم | صفحه‌ی اصلی | فلینی »

پایین آوردن پیانو از پله‌های یک هتل یخی

February 29, 2012


خسته از تو
در پیاده‌روها پرسه می‌زنم
و خوشبختی
همان ماشین لیمویی بود
که از کنارم گذشت
دیگر زیبا نخواهی بود
من عشق را
مثل سیگاری دود می‌کنم.

«رسول یونان- روز بخیر محبوب من- نشر نارنج»


- عنوان هم از رسول یونان است.

پی‌نوشت: گاهی وقت‌ها یک شعر، فقط یک شعر است و نه هیچ چیز دیگری.

لينک مطلب | 6:38 AM