« ... | صفحه‌ی اصلی | قانون جرایم رایانه‌ای »

این مردم نازنین

February 11, 2012


کارخونه سیمان خودمونه، دلمون می‌خواد دیوارش ناشاقول باشه...

«پاسخ پیمانکار محلیِ جزء به اعتراض مهندس ناظر و نارضایتی او از ناشاقولی 5 سانتی یک دیوار بتنی در یک کارخانه‌ی سیمان در حال ساخت»

پی‌نوشت: بعد، با همچین موجوداتی، شما انتظار دارید وضع‌مان بهتر از این باشد؟

- عنوان، نام کتابی است از رضا کیانیان.

لينک مطلب | 8:06 PM