« | صفحه‌ی اصلی | دنیا، همین‌قدر غمگین است... »

دوست داشتنی‌ها

January 16, 2012


اصغر فرهادی؛ نه یک کلمه بیش‌تر، نه یک کلمه کم‌تر.

لينک مطلب | 8:21 AM