« هذیان به سعی نیمه‌شب 14 | صفحه‌ی اصلی | چیزهایی که به تو نگفته بودم »

هذیان به سعی نیمه شب 15

December 19, 2011


یکی از طرح‌های زودبازده و برنامه‌های کوتاه‌مدت‌ام برای آینده این بود که یکی از همین روزها، یا مثلا سال بعد یک روزی مثل این روزها، ساعت چهار صبح بیایم اینجا و بنویسم:

It's four in the morning, the end of December
I'm writing you now just to see if you're better

و بعد، پایین‌اش اضافه کنم:

Sincerely, L. Cohen

فکر کنم این طرح‌ام هیچ‌وقت اجرا نشود...

لينک مطلب | 9:53 PM