« هذیان به سعی نیمه شب 13 | صفحه‌ی اصلی | هذیان به سعی نیمه شب 15 »

هذیان به سعی نیمه‌شب 14

December 18, 2011


يک وقت‌هایی هم هست، دلت می‌خواهد يک گربه باشی، وسط خط سوم بزرگ‌راه؛ نگاه کنی به مرگ، به يک هامر زرد که با سرعت 140 کيلومتر بر ساعت به تو نزديک می‌شود. نگاه کنی و نگاه کنی و...

لينک مطلب | 11:22 PM