« ... | صفحه‌ی اصلی | کافه نادری »

November 11, 2011


فکر می‌کنم باید چند ماهی فاصله بگیرم؛ از اینجا، از دوستانم، از آدم‌هایی که می‌شناسم. کار ناتمامی هست که تا دیر نشده، باید تمام شود.
همین.

لينک مطلب | 3:22 PM