« صد سال پیش از تنهایی ما | صفحه‌ی اصلی | سعادت‌ آباد »

زندگی جای دیگری است

October 16, 2011

IMG_1924.JPG

توی سرم پر است از ماجرا، تصویر و رنگ. به هند بروید، اگر دنبال ماجرایید، اگر از قدم زدن در خیابان‌های شلوغ و شنیدن داستان آدم‌های آرام و مهربان لذت می‌برید و اگر می‌خواهید چیزهایی را تجربه کنید که در هیچ سفر دیگری تکرار نمی‌شوند.

عکس: قلعه‌ی آمر- جیپور.

لينک مطلب | 11:06 PM