« ساعت 10 صبح بود | صفحه‌ی اصلی | سمت تاریک کلمات »

کلمه به کلمه، روایت این روزها...

September 16, 2011


دوستان‌ام می‌خواهند مرا بر سر عقل بياورند
که از عشق فرياد نزنم
که نام تو را آهسته هجا کنم
دوستان من!
گوش کنيد!
حريق سر تا پای مرا گرفته است،
شما حرف از تسلی می‌زنيد
من اين حريق را بايد تا قبرستان ببرم
دوستان من!
دعا کنيد دوباره متولد شوم...


«احمدرضا احمدی»

لينک مطلب | 10:44 PM