« این روزها | صفحه‌ی اصلی | ساعت 10 صبح بود »

امروز

September 11, 2011


انگار تمام شب زالویی چسبیده به روح‌ات، و هیچ سیگاری هم جدای‌اش نمی‌کند از تو.

لينک مطلب | 8:25 AM